top of page

איפור קבוע - מילוי שפתיים

  • 45 דק׳
  • 500 שקלים חדשים
  • קרית ארבע|אמציה

תיאור השירות

יש להגיע חצי שעה קודם הטיפול לקבלת אלחוש* המחיר הינו לטיפול אחד. נדרשים 2 טיפולים .לחיזוק,תיקוןושמירה אורך זמן.


פרטי איש הקשר

  • מעלות חברון 53, קרית ארבע

  • אמציה, Israel


bottom of page